Insistindo na importancia seguridade viaria. No desexo de que sexa un primeiro paso para unha mellora integral da zona

https://enfoques.gal/celsoemilioferreiro/