Imos lanzando as convocatorias de actividades do próximo curso: grupos moi reducidos e medidas de prevención sanitaria moi ampliadas.