O presente documento ten por obxecto dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos de a Sociedade de a Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE Nº 166, así como informar a todos os usuarios do sitio web das condicións de uso do mesmo.

Toda persoa que acceda a este sitio web considerarase un usuario e deberá comprometerse á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí contidas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación. En caso de non estar de acordo con calquera das condicións aquí establecidas non deberá facer uso da web.

A ASOCIACIÓN VECIÑAL DE CANIDO se reserva o dereito de modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar.

 

Datos identificativos


Nome de dominio: avcanido.org

Nome: ASOCIACIÓN VECIÑAL DE CANIDO

Dirección: Rúa Poeta Pérez Parallé, Bloque 5, Nº 1 – 15.401 Ferrol (A Coruña)

Teléfono: 637 08 18 88

E-mail: avcanido@gmail.com


 

Dereitos de propiedade intelectual e industrial


O sitio web, incluíndo a súa programación, edición, compilación e demáis elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade da ASOCIACIÓN VECIÑAL DE CANIDO ou, se é o caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. A reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte da ASOCIACIÓN VECIÑAL DE CANIDO. Calquera uso non autorizado considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

A ASOCIACIÓN VECIÑAL DE CANIDO autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente ós contidos concretos do sitio web, e en todo caso redirixir ao sitio web principal de avcanido.org.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico avcanido@gmail.com.


 

Exención de responsabilidades


A ASOCIACIÓN VECIÑAL DE CANIDO non se fai responsable da información e opinións vertidos nos comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente no sitio web. Con todo, e en cumprimento do disposto nos artigos 11 e 16 da  LSSICE, A ASOCIACIÓN VECIÑAL DE CANIDO colaborará de forma activa na retirada ou, no seu caso, bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros, a moral ou a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase nolo notifique de forma inmediata.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente, con todo non podemos descartar a posibilidade de que existan certos erros de programación,  ou  que  acontezan causas de forza maior que fagan imposible o acceso á páxina web. En todo caso, A ASOCIACIÓN VECIÑAL DE CANIDO procura que os usuarios teñan acceso continuado ao sitio web, pero en ningún caso  o garante. Tampouco garantimos a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos no sitio web, que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias fóra do noso control.


 

2020 – ASOCIACIÓN VECIÑAL DE CANIDO