O deseño e posta en marcha dá páxina web da Asociación Veciñal de Canido (AV Canido) é o resultado do traballo dos estudantes de primeiro curso do Grao en Xestión Dixital dá Información e Documentación que se imparte na Faculdade de Humanidades e Documentación da Universidade da Coruña no ámbito da materia Fontes de Información e Recursos Dixitais.

O traballo forma parte da avaliación da citada disciplina e realizouse utilizando a metolodoxía de Aprendizaxe Servizo(ApS) que ten como propósito aplicar o coñecemento adquirido á realidade. Para iso asinouse un anexo entre o presidente da entidade veciñal, Roberto Taboada, e a docente, Viviana Fernández Marcial, o día 10 de Febreiro de 2020 sobre a base de Acordo de colaboración asinado entre a Universidade da Coruña e a AV Canido para desenvolver proxectos de aprendizaxe e servizo.

Os estudantes traballaron na creación  e implementación do sitio web  e, na elaboración de gran parte dos contidos que do mesmo.  Detrás deste resultado hai todo un traballo de procura, síntese,  organizacion e representación da información. Para conseguir os obxectivos, creáronse diversos documentos  orientativos e organizouse o traballo en grupos. Cada equipo traballou de forma autónoma , distribuíndo as tarefas entre os seus membros e asignando  un responsable, e a vez, coordinada,  entre eles, a AVCanido e demais participantes.

Este proxecto comenzou xa desde a primeira sesión da materia no segundo cuadrimestre do curso 2019/2020 pero a mediados de Marzo a actividade presencial foi interrompida como consecuencia da pandemia. O traballo continuou en tempos de COVID-19, o que requiriu un esforzo extra polas tres partes implicadas, estudantes, entidade veciñal e docente.  A forma de traballo cambiou e foi necesario adaptarse á nova situación.

As tecnoloxías da información foron clave nesta nova etapa. Serviron para desenvolver as reunións dos grupos, as titorías e orientacións, e para obter información. Pero as tecnoloxías son un medio e o que hai detrás é o traballo das persoas. Neste sentido é importante salientar o papel da directiva da AV Canido, e en especial do seu presidente Roberto Taboada, de César Pita da asociación Muiño do Vento, e dos membros de HOSCOMPRO.

O sitio web da AvCanido, como recurso electrónico continuo, irase enriquecendo e mellorando ao longo do tempo. Este proxecto realizouse con vocación de servizo e está dirixido aos veciños de Canido e a todos aqueles interesados no quefacer da AVCanido. A páxina web dunha entidade veciñal é un importante medio de información e unha vía para dinamizar a vida no barrio. Desde esta materia quixemos achegar o noso granito de area.

 

Viviana Fernández Marcial
Profesora titular
Facultad de Humanidades e Documentación
Universidade da Coruña