O día 30 de setembro  ás 19.09h no Centro Cívico, facemos unha charla informativa, xunto ao Colexio de Arquitectos de Ferrol, sobre o Informe de Avaliación de Edificios, asunto de importancia capital para propietarias/os e comunidades. A charla estará ao cargo de Eduardo Alonso Lois

É imprescindible comunicar previamente a asistencia por Whatsapp ao 637 081 888, por motivos de aforo

facebook.charlainformativa