O sábado 20 de novembro ás 18,30 h temos unha cita literaria e musical con Teresa Cameselle, Cris Cebral, Carmen González e Alberto Serantes

facebook.eventoliterario