Os medios fanse eco dunha proposta do BNG que cremos que sería moi necesaria para a recuperación de parcelas improductivas e abandonadas que hai nesa zona.

A idea do bosque comestible é algo que xa víñamos analizando dende hai tempo para recuperar eses espazos abndonados que ben poderían ter unha utilidade para a cidadanía e que vai na liña na que estamos traballando coa recuperación de espazos e dedicalos á agricultura ecolóxica

enfoques.gal.bosquecomestible

ferrol360.bosquecomestible