Encontro aberto conmemorativo no Centro Cívico de Canido o venres 5 de agosto a partir das sete e media do serán (19.30 h)

 Organiza “Revista Encrucillada” encrucillada.gal

FALARÁN

  • Carme Solloso

  • Antón Cortizas

  • Roberto Taboada

  • Guillermo Leira

  • Marisa Vidal Collazo

  • Xaquín Campo

INTERPRETACIÓN MUSICAL

  • Manolo Bacalhau

A Revista Encrucillada nace en canido hai 45 anos (xaneiro de 1977)

Toda unha historia unida a Ferrol e con difusión internacional

Editou xa o nº 228