Ante unha perda tan inconmensurable, un paliativo para preservar a súa memoria e enseñanzas… É preciso perpetuar a súa memoria en forma de adicarlle un espazo no barrio, na cidade…

https://enfoques.gal